Steve's Photo Site
Chilli Stall

Chilli Stall

Thornbury, July 2013